Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

www.sor.guru (bundan böyle “site” olarak anılacaktır.)'yu ziyaret eden kullanıcılar ve siteye üye olan kullanıcılar aşağıdaki üyelik sözleşmesini okumuş, anlamış, kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan SorGuru Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), merkezi Zekeriyaköy Mah. Karagöz Sok. No:4/17 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan SorGuru Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

2. Tanımlar

SorGuru: Sor Guru Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde Guru ve/veya Danışan sıfatıyla yararlanan gerçek veya tüzel kişidir.

Danışan: Diğer Kullanıcıların bilgi ve tavsiyelerine erişmek için web sitesi veya hizmetleri kullanan bir kullanıcı anlamına gelir.

Guru : Kullanıcılara deneyim, bilgi ve tavsiyelerini web sitesi aracılığıyla kendi belirlediği ücret /zaman ile sunan kullanıcı anlamına gelir.

Site / Pazaryeri: www.sor.guru isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.

SorGuru Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, SorGuru tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalardır. SorGuru, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. SorGuru tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, SorGuru tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web

sitesi sayfasından Kullanıcılara duyurulur. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili açıklanan şartlar ve koşullar sitede ilgili kısımda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Randevu: Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Şartları ile bağlantılı ve bunlara bağlı olarak Kullanıcılar arasında SorGuru aracılığıyla koordine edilen planlı görüntülü görüşme anlamına gelir.

Randevu / Görüşme Ücreti: Bir Danışan tarafından Guru ile yapacağı görüntülü görüşme ile ilgili olarak ödenmesi gereken tutardır.

SorGuru Hizmet Ücreti: SorGuru tarafından Guru adına tahsil edilen Randevu / Görüşme Ücreti üzerinden kesilen KDV dahil komisyon bedelidir.

Uzmanlık (Listeleme): Guru tarafından sunulan hizmeti gerçekleştirmek için Guru’nun sitede sunduğu tekliftir.

Güvenli Satış Sistemi: Danışan ve Guru arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, SorGuru tarafından sağlanan Hizmet

Güvenli Hesap: Güvenli Satış Sistemi Hizmet'inin ifa edilmesi için, SorGuru tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesaptır.

Online Ödeme Sistemi: Danışanın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin, SorGuru veya www.sor.guru’nun işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle danışan’dan tahsilini sağlayan sistemi ifade eder.

Vergi: Satış vergileri, katma değer vergileri (KDV), mal ve hizmet vergileri ve benzeri diğer stopaj ve kişisel veya kurumlar vergisi anlamına gelir.

Sözleşme:İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

Yönetmelik: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu SorGuru’nun sahibi olduğu internet sitesi www.sor.guru’da sunulan hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak SorGuru tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak SorGuru tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine SorGuru tarafından gönderilen 'link'e', Kullanıcı'nın girmesi veya kayıt olurken verdiği GSM numarasına gönderilecek SMS doğrulama kodunu girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, SorGuru tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Site kapsamında 18 yaşından küçükler veli ve/veya vasinin izin ve/veya onayı olmaksızın alım-satım işlemlerinin tarafı olamazlar.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

Bu maddede belirtilen hak ve yükümlülükler aksi belirtilmediği sürece hem Danışan hem Guru için geçerlidir.

a)Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata

uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b)Kullanıcılar, Guruların sunduğu fikir ve tavsiyeler sonucu ortaya çıkabilecek kayıp ve zararlardan SorGuru’nun sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna ilave olarak tüm kullanıcılar Gurularca sunulan tavsiye, fikir, danışmanlık konularının sonucunda kullanıcıların alacağı karar ve aksiyonlardan sonra ortaya çıkabilecek zarar, kayıp ve ziyanlardan Guruların sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c)Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, SorGuru’nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple SorGuru’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c)Kullanıcıların SorGuru tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden SorGuru’nun , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d)Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. SorGuru, Kullanıcılar tarafından SorGuru'ya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Kullanıcılar, SorGuru’nun yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f)SorGuru’nun sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, SorGuru’nun ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini,

dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SorGuru ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SorGuru, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g)Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı SorGuru’nun, SorGuru çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. SorGuru Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h)Kullanıcılar sitede satışa arz ettikleri uzmanlıklar ve eğitimlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla Güvenli Satış Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.

ı) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde SorGuru'nun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. .

i)Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

j)SorGuru, Kullanıcıları'na kendi inisiyatifleri doğrultusunda, SorGuru tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada SorGuru tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

k)Kullanıcılar, siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

l)Kullanıcılar, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında veya uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, ahlaka ve sitenin amacına aykırı bilgi yayımlayamaz, satamaz ve iletemez.

m)Kullanıcılar görüşme esnasında başka sitelerin, marka, ürün, hizmet değeri taşıyan farklı ürünlerin reklamını ve tanıtımını kesinlikle yapamaz. Bu tür davranışlarda bulunan kullanıcılar sistemden atılır ve engellenir.

n)Site amacının dışında kullanılamaz (Site’ye yazılı olarak bildirilmeden ve site’nin rızası olmadan gerçek dünyada buluşmak, adres veya buluşma yeri belirterek bir araya gelmek vb.) Kendi iradesiyle böyle bir davranışta bulunan tüm kullanıcıların karşılaşacağı olumsuzluklardan site kesinlikle sorumlu tutulamaz.

o)Kullanıcılar, maddi çıkar sağlamak amacıyla (para, kontör, kredi kartı bilgileri) isteyemez, kendisine ait banka hesap bilgisi paylaşamaz ve/veya dolandırıcılığa yeltenemez.

ö) Görüşme esnasında yapılan kullanıcıların kendi iradesiyle yaptığı konuşmalardan sitemiz sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, rahatsız olduğu bir durumla karşılaştığında bunu siteye e-posta yoluyla bildirmelidir.

p)Kullanıcılar birbirleriyle hiçbir şekilde kişisel bilgilerini (e-posta, telefon, adres, vb.) paylaşamaz.

r)Kullanıcı, SorGuru üzerinde oluşturmuş olduğu profil içeriklerinin çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında görüntülenebileceğini ve üçüncü kişi / kurumlar tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda bizzat kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

5.1.1. Danışanın Hak ve Yükümlülükleri

a)Danışan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Danışan’a aittir.

b)Danışan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Randevu Talebi’ne ilişkin olarak SorGuru’nun bilgisi dahilinde olmaksızın, SorGuru’yu dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata

anlaşmak veya Komisyon Ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.

c)Danışan, 'Hemen Görüş' ile Ürün'ü satın almak amacıyla talepte bulunması ile ürün açıklamasını, Guru tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır.

d)Görüşmelerde konuşulanlar, gizlilik ilkesi çerçevesinde danışan izin vermediği sürece guru ile danışan arasında kalır. Bu durum, ancak, danışanın veya gurunun kendisine ya da bir başkasına zarar vermesi söz konusu olduğunda geçersiz kalır ve taraflar ilgili bilgileri gerekli gördüğü kişilerle paylaşabilir.

e)Danışan, Site'de Gurular tarafından satışa arz edilen uzmanlıkların eksik ve/veya yasaklı konulardan olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, uzmanlığın tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, uzmanlığın aslı ile ilgili SorGuru'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

f)Danışan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tarif edilen şartların oluşması halinde Guru'ya havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve planlanan randevunun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden sonra, Gurunun SorGuru'ya bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Danışan'nın parası üzerinde SorGuru'un Danışan adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g)Danışan, Site'de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde SorGuru'nun kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h)Danışan, SorGuru'nun ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu uzmanlığa ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Guru olacağını; bu taleplerle ilgili SorGuru'nun herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Danışan, Guru ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu uzmanlık ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan SorGuru'nun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Guru ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

i)Danışan, Gurunun izni olmaksızın sitedeki hizmeti temel göstererek guruların sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşamaz, hiçbir şekilde mesaj gönderemez ve rahatsız edemez.

5.2. Gurunun Hak ve Yükümlülükleri

a)Guru’nun işbu Sözleşme koşullarına ve Danışan’a karşı üstlendiği ifa yükümlülüklerine uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Guru’ya aittir.

b)Guru’nun Randevu talebini onaylaması durumunda, belirtilen zaman ve koşulda hizmetin ifasını gerçekleştireceğini kabul ve beyan eder.

c)Guru, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Randevu Talebine veya onaylanmış Randevularda görüşmeye ilişkin olarak SorGuru’nun bilgisi dahilinde olmaksızın, SorGuru’yu dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Komisyon Ücreti ödenmemesi amacıyla Danışan ile ayrıca bir iletişime geçmeyecektir.

d)Guru, Danışan ile yaptığı sözleşmede, Sorguru.com’un hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

e)Guru, Site'de satışa arz ettiği uzmanlıkların ve randevuların mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve uzmanlıkların/randevuların kendisi tarafından sunulmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f)Guru, hizmete sundu uzmanlıkların/eğitimlerin, Yasaklı Konular da dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmeterin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

g)Guru tarafından Uzmanlık Sayfası ve Guru Profil Sayfasında belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Guru tarafından taahhüt edilmektedir, SorGuru’nun hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

ğ) Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Gurulara ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Guru’ya aittir. SorGuru’nun ve 3.

kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Gurulara aittir.

h)Guru, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, listelediği uzmanlığı zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak görüşmeyi başarılı şekilde tamamlayacağını uzmanlık veya eğitimin Danışan'a satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Guru, Danışan'nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten sonra Gurunın SorGuru'ya bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Danışan'nın parası üzerinde, SorGuru'un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i)Guru, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, danışanın uzmanlığı/randevuyu almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü SorGuru'nun hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı uzmanlığı/randevunun, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen danışanın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j)Guru, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde SorGuru'un herhangi bir zarara uğraması durumunda, SorGuru'nun doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, SorGuru'nun herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

k)Guru, satışa arz ettiği uzmanlıklar veya eğitimler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Danışan'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Danışan ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SorGuru aleyhine Danışan ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Guruya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

l)Danışan, SorGuru’nun kusurlu olduğu haller dışında, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve/veya ayıplı mal / ayıplı hizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine başvurur ve hasım olarak Guru yerine SorGuru’yu gösterirse, SorGuru öncelikle en iyi şekilde savunmasını yapmakla ve ilgili talebi doğru yere yönlendirmekle mükellef olup, tüm savunmasına rağmen Hakem heyeti kararı veya Tüketici Mahkemesi kararında Danışan lehine, SorGuru aleyhine bir tazminat veya ceza çıkması durumunda, Guru bu tazminatı / cezayı

ferileriyle birlikte (yargı ve icra harçları, gecikme faizleri ve karşı taraf vekalet ücreti) SorGuru’ya aynen ödeyecektir.

m)Guru, SorGuru'nun, Site'de sattığı uzmanlıklara ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu uzmanlığa ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

n)Guru, uzmanlık içeriği ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, SorGuru'un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

o)Guru, satışa arz ettiği uzmanlıkları/randevuları gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve uzmanlığıyla ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Guru’nun, gerek Kullanıcı Sözleşmesi'ne gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi nedeniyle SorGuru'un maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Guru bizzat sorumludur. SorGuru tarafından Guru’nun uzmanlığıyla ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, SorGuru bu uzmanlıkları/ randevuları siteden kaldırma hakkına sahiptir. SorGuru'un söz konusu uzmanlıkları/randevuları siteden kaldırması nedeniyle Gurunun SorGuru'dan zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

ö) Siteyle ilişiği kesilen gurular, mevcut danışanlarıyla olan süreçleri tamamlanana kadar ana sayfada görünmese bile hizmet vermeyi kabul ve taahhüt ederler.

5.3. SorGuru’nun Hak ve Yükümlülükleri

a)SorGuru, Site'de sunulan Hizmeteri, profilleri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SorGuru, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, SorGuru'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. SorGuru tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.

b)SorGuru, Site üzerinden, SorGuru'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi Gurular, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle SorGuru tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında SorGuru'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c)SorGuru, Site'de sağlanan Hizmeter ve ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

d)Site yapılan görüşmeler kesinlikle kaydedilmemekte, dinlenmemekte veya herhangi bir gözüm altında yapılmamaktadır. Acil durumlar halinde polis veya ilgili birimin aranması Site'nin veya SorGuru’nun sorumluluğunda değildir. Danışan’ın görüşmekte olduğu Guru uygun görürse bu konuda herhangi bir müdahalede veya ihbarda bulunabilir.

e)Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Konular'ı ve ilgili mevzuat tarafından yasaklanan konuları satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Gurunın üyeliği, SorGuru tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

f)SorGuru, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve SorGuru tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; SorGuru, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g)Kullanıcılar ve SorGuru hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h)SorGuru, Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgilerini doğrulamak için SMS, e-posta veya diğer teknik araçları kullanabilir.

ı) SorGuru sitede sağladığı hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir. Kategori yahut işlem yoğunluğu/miktarı bazlı komisyon oranı uygulayabilir. Kullanıcıların geneline yönelik komisyon politikasında değişikliğe gittiği takdirde kullanıcıları bilgilendirecektir.

i)SorGuru, Guru’yu veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. SorGuru, kullanıcı oylamaları ve kullanıcı yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Gurular arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Guruları kullanıcılar tarafından çokça beğenilmiş, tercih/tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, SorGuru’nun vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

j)SorGuru, Guruların güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. SorGuru, sitede yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Gurular ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Guru tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. SorGuru tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Gurunun gelecekteki davranışlarını belirlemez.

k)SorGuru, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Guruların sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Guru sıfatıyla kendi nam ve hesabına hareket edenlerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Danışanları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin SorGuru’ya yönelmesi halinde, SorGuru, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Guru’ya rücu veyahut SorGuru’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

l)SorGuru, Danışan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Danışan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

m)Randevularda Guru’dan veya Danışan’dan kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, randevu başlama saatinde danışanın sitede hazır bulunmaması, Guru’nun ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için platformda hazır bulunmaması, vb.) dolayı SorGuru’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. SorGuru söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti

gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Guru’ya veya Danışan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir. İptal ve iade durumlarına ilişkin koşullar saklıdır.

n)Site dilediği zaman dilimi içerisinde içerik, grafik ve tasarım geliştirme ve güncelleme yapabilme hakkına sahiptir. Site ayrıca kullanılan özellikleri değiştirme, kaldırma veya yeni özellikler ekleme hakkına sahiptir.

o)SorGuru, Guruların satışa arz ettikleri hizmetler ve uzmanlıklar ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak ve akademik unsurlar ve/veya teknolojik geliştirmeler anonimleştirerek kullanılabilir.

ö) SorGuru, yalnızca gelir elde ettiği kalem için fatura kesmektedir. Gerçekleşen görüşmeler sonucu ortaya çıkan tutar üzerinden alınan komisyon oranı için Gurulara fatura kesilmektedir.

6. Yasaklı Konular

a)Bazı konuların SorGuru tarafından Site'de verilen Hizmeter kapsamında, danışmanlık veya eğitim adı altında satışa arzı SorGuru tarafından yasaklanmıştır.

Satışa arzı yasaklanan uzmanlıklar, Site'nin 'Yardım' bölümünde, Yasaklı Ürünler listesinde ve işbu Kullanıcı Sözleşme'nin ekinde Yasaklı Ürünler listesinde belirtilmektedir. SorGuru'da satışı yasak olan uzmanlıklar, sadece Yasaklı Konular listesi ile sınırlı olmayıp, Mevzuattan veya SorGuru A.Ş. Politikaları gereği yasaklanan ürünleri ve ürünlerw ilişkin kuralları da kapsamaktadır.

b)Yasaklı Konular’'ın Guru tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun SorGuru tarafından tespit edilmesi halinde, SorGuru, ilgili Yasaklı Konular'ın satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Konular'ı satışa arz eden Gurunın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7.SorGuru’nun Sağladığı Hizmet

a)SorGuru, kendi web sitesinde yer alan uzmanlıklara dayanan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. SorGuru, 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca bir aracı hizmet sağlayıcıdır.

b)SorGuru, gurularla onlara soru sormak yahut onlardan eğitim veya danışmanlık almak isteyen danışanları buluşturmaktadır. SorGuru tarafından verilen Hizmetlerin temelinde, Kullanıcıların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcılar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır. Gurular, satışa arz edilen hizmetlere ve/veya eğitimlere , günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmetinden faydalanırlar.

c)SorGuru, Guru ve Danışan arasındaki hizmet/tecrübe/eğitim alım-satım işleminde, hizmet bedelinin ödenmesi aşamasında, Guru ve Danışana Güvenli Satış Sistemi adında bir ödeme yöntemi Hizmeti sunmaktadır.

d)Kullanıcılar, Güvenli Satış Sistemi'nden ve Hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan randevuların satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü hukuka aykırılık, vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemler ile ilgili doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi SorGuru'ya ait değildir.

8. Guru ve Danışan Profili Değerlendirmeleri

a)Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcıların diğer Kullanıcılar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcıların inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcılar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece SorGuru Hizmetleri ve sitenin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardı​r.

b)Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcıların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. SorGuru, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir. Ancak hukuki ihtilafların önüne geçmek ve kullanıcı yorumlarının siteye fayda sağlaması amacıyla yapılan tüm yorumlar yayınlanmadan önce SorGuru tarafından denetlenebilecek ve başkasının kişilik haklarına saldırıda bulunduğu takdirde uygun görülmezse yayınlanmadan kaldırılabilecektir.

c)Kullanıcılar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, SorGuru'un konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve SorGuru'un Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d)Kullanıcıların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar,Kullanıcı Profilinde Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar , hiçbir şart ve koşulda, SorGuru tarafından değiştirilmeyecektir.

e)Kullanıcılar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, SorGuru'un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f)Danışan veya Guru, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

g)Kullanıcılar, SorGuru tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, SorGuru tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. Ücretlendirme ve Randevu

9.1SorGuru, satışa arz için hizmet listeleme, Güvenli Satış Sistemi'ni kullanma ve Ek Hizmeterle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin 'Yardım/ Sıkça Sorulan Sorular' bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmeter karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

9.2Randevu/ Uzmanlık ücretini ve zamanını belirleme yetkisi Guru’ya ait olup SorGuru’nun bu konuda herhangi bir yükümlülüğü ve/veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.3Danışan, randevu talebi oluşturduktan sonra bu talep Guru’ya iletilir. Guru, randevu talebinin alındığı tarihten itibaren 24 saat içerisinde bu randevuyu onaylayacak veya

reddedecektir. Guru tarafından 24 saat içerisinde yanıtlanmayan Randevu talepleri otomatik olarak iptal edilecektir.

9.4Kesinleşmeyen Randevu’lara ilişkin Randevu Ücreti herhangi bir kesinti olmaksızın ____

gün içerisinde Danışan’ın ödeme yaparken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilmesi için SorGuru’nun işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verilecektir.

9.5Randevu’nun başladıktan sonra SorGuru’dan kaynaklı teknik bir aksaklıktan sebebiyle talep edilen süreden daha az gerçekleşmiş ise, Danışan’ın [email protected] adresine ilgili durumu bildirmesi ve ilgili durumun teknik ekibin kayıtlardan teyit etmesi ile, kalan süre kadar görüşme tekrar herhangi bir ilave ücret ödemeksizin talep edilebilecektir.

10. Randevu Değişiklik ve İptal Kuralları

10.1Danışanlar, randevu başlangıcından 24 saat öncesine kadar aynı gurudan alacakları randevu için hiçbir ekstra ücret ödemeden web sitesi üzerinden randevu değişikliği yapabilirler.

10.2Danışanlar randevu başlangıcından 24 saat öncesine kadar hiçbir ekstra ücret ödemeden rezervasyonlarını Web Sitesi üzerinden iptal edebilirler.

10.3Randevu başlangıcına 24 saatten az kalmış ve randevuyu kabul etmiş bir Guru var ise Danışan randevuyu iptal ettiği takdirde randevu ücretinin iadesi kesinlikle yapılmaz.

10.4Randevuya ilişkin iptaller, Web Sitesi’nden yapılabilir. Başka bir kanalla yapılan veya doğrudan herhangi bir yolla Guru’ya iletilen iptal talepleri dikkate alınmamaktadır.

10.5Belirtilen randevu saatinde hazır bulunmak danışanın sorumluluğundadır. Danışanın randevu saatinde hazır bulunmadığı takdirde randevu önceden belirtilen süresinde başarıyla tamamlanmış kabul edilir ve danışan randevu ücretini kısmen veya tamamen SorGuru’dan talep edemez.

10.6Randevu, belirlenen süreden önce herhangi bir Tarafça ve/veya tarafların karşılıklı mutabakatıyla bitirilirse

10.7SorGuru yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için iş birliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

a)Randevunun iş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;

b)Randevu talebilinin ilgili Guru’ya iletilememesi nedeniyle Randevu talebinin zorunlu iptali;

c)Gurunun edimi ifa etmemesi sebebiyle randevunun iptali,

11.Ödeme

a)Güvenli hesapta tutulan Randevu Ücreti içerisinden başarılı görüşme sonrası KDV dahil tutar üzerinden SorGuru Hizmet Bedeli tahsil edildikten sonra kalan tutar Guru’nun SorGuru’ya bildirdiği banka hesabına transfer edilir. SorGuru Hizmet Bedeli, Randevu Ücreti’nin %20’si olarak belirlenmiştir. Geri kalan tutar SorGuru ve/veya iş ortakları tarafından Onay Tarihi’ni takip eden iş günü içerisinde Guru’ya ödenecektir. Guru, SorGuru tarafından Randevu Ücreti üzerinden Hizmet Bedeli kesintisi yapılmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

b)Online Ödeme Sistemi’ne SorGuru’nun iş birliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki SorGuru’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

c)SorGuru’nun , Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili danışana eksik veya kusurlu ifası, veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Guru’ya iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili randevu talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

d)Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde SorGuru yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

e)Danışan tarafından Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yapılan Randevu Ücreti ödemesine ilişkin fatura ödeme tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Uzman tarafından düzenlenerek Danışan’a iletilecektir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura ve sair belgeler SorGuru’dan talep edilemeyecek olup, SorGuru yalnızca 7 gün içerisinde Randevu Ücreti içerisinden tahsil etmiş olduğu “SorGuru Hizmet Bedeli”’ne ilişkin fatura düzenleyerek Guru’ya iletmekle yükümlüdür.

f)SorGuru’da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan yasal düzenlemeye uygun olarak e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamaları kullanılmaktadır. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF

formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

12. Gizlilik Politikası

SorGuru, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. SorGuru, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

13. Fikri Mülkiyet Hakları

13.1Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (SorGuru'un telif haklarına tabi çalışmalar) SorGuru'a ait olarak ve/veya SorGuru tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, SorGuru’ya bilgi vermeden ve açık iznini almadan SorGuru Hizmeterini, SorGuru bilgilerini ve SorGuru'nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının SorGuru'un Hizmeterine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SorGuru'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

13.2SorGuru'un, SorGuru Hizmeteri, SorGuru bilgileri, SorGuru telif haklarına tabi çalışmalar, SorGuru ticari markaları, SorGuru ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

13.3Kullanıcılar, SorGuru'un marka ve logosunun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

14. Danışanın Tüketici Sıfatıyla Hakları

a)Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Hizmet Alanlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince Tüketici sayılır.

b)Tüketici sıfatına sahip Danışan, Guru’nun ifa ettiği işler ile ilgili ayıplı mal ve ayıplı hizmet konusunda, Guru’yu muhatap göstererek, malın veya hizmetin değerine göre Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Böyle bir durumda, SorGuru, Guru’ya ilişkin iletişim bilgilerini ilgili hakem heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine sunabilir.

14. Sözleşme Değişiklikleri

14.1SorGuru, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

14.2İşbu Kullanıcı Sözleşmesi siteye kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

15. Mücbir Sebepler

15.1Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, SorGuru, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SorGuru için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SorGuru’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

15.2"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SorGuru’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

16. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

17. Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

17.1SorGuru sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

17.2Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda SorGuru’nun ticari defter ve kayıtları ile SorGuru sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

17.3Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’nın 199. Maddesi gereği belge niteliğindedir.

18. Sözleşmenin İhlali ve Feshi

18.1Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak durumlarda, kullanıcılar SorGuru’nun ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla sorumludur. SorGuru Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir, sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer yaptırımları uygulayabilir.

18.2Kullanıcının geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sözleşme sona ermiş sayılacaktır.

18.3Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

19. Yürürlük

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacaktır ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.